Good Luck/Viel Glück/Buena suerte/Pob lwc/ Gur math a thèid leat/ Semoga berhasil. (great health) Slàinte mhor a h-uile là a chi 's nach fhaic (Great health to you every day that I see you and every day that I don't) Bon appetit: Ith gu leòir! This entry was posted in Resources by ulpangaelic. Guten Tag! Sgoinneil a Bhrian, ceud taing agus gur math a thèid leat eadar seo agus am bonn! Piseach mhath ort/oirbh! (Eat plenty!) Tatoeba-2020.08 Tatoeba-2020.08 . Thug Ministear an Ionnsachaidh Dr Alasdair Allan a dheagh dhùrachd do gach sgoilear agus oileanach agus àm nan deuchainnean nàiseanta a’ tòiseachadh. Es war eine gute und interessante Nacht. Ich möchte das versuchen. Get your butt to Barra. £20.00 + £5.00 Gift Aid. Good luck! Is mise Catrìona Rothach agus tha mi a' fuireach ann an Inbhir Nis. Share this: Twitter; Facebook; Innis gur toil leat seo: 'S toil 'Ga luchdadh... Co-cheangailte. / Slàinte mhor a h-uile là a chi 's nach fhaic . Donation by Donald Robertson to Eileen's page on 26/05/2015. Welshbase. £10.00 + £2.50 Gift Aid. Fàilte gu ar blog! Thèid cha mhòr a h-uile loidhne rèile ann an Alba a dhealanachadh (electrified). The item was added to the cart. May van den Heuvel. Donation by Gilleasbuig MacDhomhnaill to Eileen's page on 26/05/2015. Gura math a thèid leat! I am Catherine Munro and I live in Inverness. This card is blank inside making it perfect for every occasion. (inf) / Piseach mhath oirbh! Feasgar math! In this conversation. Beir buaidh! Is mise Seumus MacFheargais agus tha mi a' fuireach ann am Glaschu. MEHR LADEN. Good Luck/Viel Glück/Buena suerte/Pob lwc/ Gur math a thèid leat/ Semoga berhasil. leam-leat fickle. deagh: good: math a thogail: good: Find more words! Gur math thèid leis gach deuchainniche. (frm/pl) Gur math a thèid leat! Hallo. Tha mi sa' ghràdh leat I'm in love with you. (good health) Slàinte mhor! Tatoeba-2020.08 Tatoeba-2020.08 . ionad dàta as fheàrr leat preferred data location. (frm/pl) / Gun tèid leat! Lean / Follow : Clàraich / Subscribe to our newsletter. (inf) / Gur math a thèid leibh! gd Thèid mi air siubhal a' bhaile ann an uair gu leth. Faclan-cinn: math, rach. Our next nominee is Jackie Cuddy and the Eastgate Shopping Centre, shortlisted for Shining Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively. Ich wünsch dir viel Glück. Facebook. na pasgain as fhearr leat Favorite Folders. Gur math a thèid leat! Russell Sherwood Monday, September 24, 2018. (frm/pl) Gun tèid leat! Bu mhath leam sin fheuchainn. Slàinte! tapadh leat cheers, thank you, thanks. Thèid rathaidean-iarainn na h-Alba a dhì-charbonachadh (decarbonised) ro 2035. www.ulpan.co.uk . During that time both the owners and the Managing Agents of the Centre have changed several times. Any of the following will do: Sealbh math dhuit/dhuibh! Gur math a thèid leibh! It was a fantasic game, despite the draw. Überprüfen Sie die Übersetzungen von 'rach' ins Deutsch. Gur math a thèid leat (all the best). Share the page . May goodness go to-you/with-you) say: goor MAH ah HAYCH goot/lat (CH like CHURCH) Deagh fhortan agad (lit. / Slàinte mhath! Another wee clip here, this time from Lochaber 2017. / Gun soirbhich leat! math More Scots Gaelic words for good. tagh do bhean mar as math leat do chlann. mar sin leat farewell, good-bye, goodbye. tatoeba tatoeba 'S oidhche mhath 's inntineach a bh' innte. Piseach! gur e math a thèid dhut ★★ Cànan: Gàidhlig Cruthachadh: 2017-09-30 le 1987-rg Atharraichte: 2017-09-30 le 1987-rg. Gur math a thèid leat/leibh! Criomag eile an seo, bho Mòd Loch Abar 2017. Donation by Cairistiona Clach to Eileen's page on 26/05/2015. Would anyone like to come with? leatsa. Am bu toigh le duine tiginn cuide rium? (health) Slàinte mhath! or Ádh mór ort!Scottish Gaelic:Sealbh math dhuit!Gur math a thèid leat! en I'm sorry, but I'll have to go home now. (lit. Slàinte! Deiseal Ltd provide Ùlpan, the new system for learning Gaelic. £10.00 + £2.50 Gift Aid. Good luck! Schauen Sie sich Beispiele für rach-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich die Aussprache an und lernen Sie die Grammatik. tatoeba. Agus sgrìobhainn-sa: "cur-seachadan" Ach chan eil fhios agam a bheil sin buileach ceart Mona ~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~ Nach oben. gd Tha mi duilich, ach feumaidh mi dol dhachaigh an-dràsta. Thread Navigation. Tweet. 58 Sätze in 2 ms gefunden. Recently an interesting conversation took place on the WCCF Facebook Group (incidentally if you want to join and are Welsh registered, get in touch!) Verified account Protected Tweets @; Suggested users Our next nominee is Jackie Cuddy and the Eastgate Shopping Centre, shortlisted for Shining Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively.. Jackie Cuddy moved to Inverness to manage the Eastgate Centre in 2004. 4:15. Uill a-nis tha ‘Abair thusa’ ann. Top. gd Chan eil mi ag iarraidh dol dhan sgoil. Good to see a lot of b & w photos. (frm/pl) Piseach! Tatoeba-2020.08. (inf) / Piseach mhath ort! Thèid an còrr a ruith le trèanaichean bataraidh no haidridein. oldtrout 2005-03-17 19:44:22 UTC. Chanainn-sa: "Gur math a thèid leat!" Daniel Mac an Toisich 2005-03-17 23:27:10 UTC. I am James Fergusson and I live in Glasgow. Twitter. Western Isles Foyer recieved news at the end of October that we had lost a quarter, £50000, of PST windfarm generated income for the current financial year. (inf) Gur math a thèid leibh! In deine Hände lege ich meinen Geist. or Guma math a thèid leatPiseach! Bookmark the permalink. Thank god Johnny Wilkinson got a bang on the heid or it would all have gone really pear shaped:(

A major hightlight was Aartie and his new found Scottish friens' who formed an impromptu whisky glee club. Tha mi'n dochas gun teid gu math leat, a charaid. "Gur math a thèid leat! (frm/pl) / Gur math a thèid leat! Seo agaibh Donna Dugdale a bhuannaich an Aigeallan Airgid ag innse mun turas aice chun a' Mhòd agus a' siubhail le Calmac. Mìle taing agus gur math a thèid leat! (frm/pl) / Piseach! Gur math a thèid le muinntir Fèis Rois oidhche Shathairne agus iad a' comharrachadh 21 bliadhna de na Cèilidhean air Chuairt aca le cuirm shònraichte air-loidhne. Cuir gu caraid i! Sealbh math dhuibh! (inf) Piseach mhath oirbh! Es ist vollbracht. Gur math a thèid leat leis an coisir Bùrach, Hector. You have done a good job. Meal do naidheachd Donna. Ma dh’fhaoidte gun tèid mise ann ach saoilidh mi gum b’ fheàirrde leat leis an fheadhainn as òige sa chiad dol a-mach. Cheers! / Beir buaidh! Air a phostadh ann an Resources | Leave a reply. Gur math a thèid dhut/leat! Catherine Munro. About ulpangaelic Tha Deiseal Ltd a' solar Ùlpan, an siostam ùr airson Gàidhlig ionnsachadh. Piseach mhath ort! Thuirt Iain Tormod MacLeòid, Stiùiriche Roinn an Fhoghlaim, “Tha sinn uile gu math moiteil gur e oileanach bho Sabhal Mòr Ostaig a tha gu bhith anns an obair chudromach seo airson na bliadhna a tha romhainn. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in English. New Article. Stiùireadh Aig ceann na duilleig chì thu trì taghaidhean - ainmearan, buadhairean agus gnìomhairean. Jeder hat in seinem Leben ein Kreuz zu tragen. Bon appetit. Good health! Tha mi sa' ghaol leat I'm in love with you. Piseach! Gun soirbhich leat! Gur math a thèid leat/leibh! I especially like your people & streetlife photography and your landscapes. slàn leat. 26 Likes, 1 Comments - Acair Books (@acairbooks) on Instagram: “Gur math a thèid dhan a h-uile duine aig a’ Mhòid!” (good luck)" Ink Drawing Printed on High Quality Matte Cardstock. James Fergusson. Irish: Go n-éirí an t-ádh leat! en I'm going to go for a walk around town in an hour and a half. Theatre Gu Leòr, Unit 3, 22 Mansfield Street, Glasgow, G11 5QP Company number: SC524180 Scottish Charity number: SC047092. / Slàinte mhor! Aaaaaaaargh – We interview man falling off Ben Nevis It was a cold winter’s day … Guma math a thèid leat good luck. Ministear an Ionnsachaidh a’ moladh obair chruaidh ro na deuchainnean. Hi Simon, I enjoyed visiting your website. Latha math! Part of: Education. Share the site. Seo blog Ùlpan, far an clàr oileanaich agus oidean mar a thèid dhaibh ag ionnsachadh agus a' teagasg na Gàidhlig. Tatoeba-2020.08. Follow. This is the Ùlpan blog, where students and tutors can log how they get on learning and teaching Gaelic. An toil leat an duilleag-sa? G'un robh math agad! (inf) Piseach mhath ort! Ich bräuchte die Übersetzung von folgenden Sätzen: Nur Gott kann mich richten. 3 Replies 16 Views Permalink to this page Disable enhanced parsing. Excellent fortune at you) say: joe OR-tan akat Michilín. The design is printed on high quality matte cardstock and is shipped in a secure hard-backed envelope. Hello. Tha Còmhdhail Alba, buidheann còmhdhail Riaghaltas na h-Alba air fìor dheagh naidheachd fhoillseachadh an t-seachdain seo. Cheers/Good health! Your journey . Facebook. Gur math a thèid leat! G'un robh math agad! Good day! (inf) / Sealbh math dhuibh! Sealbh math dhuit! Email. Piseach mhath ort/oirbh! Donna Dugdale - Buannaiche an Aigeallan Airgid. ‘S e làrach a chur Crìstean Macmhicheil air bhog agus gur math a thèid leat a Chrìstean! Gur math a thèid leat! Tatoeba-2020.08 Tatoeba-2020.08 . Slayers. October 16. Russell Sherwood Tuesday, September 18, 2018. Sealbh math dhuit/dhuibh! , buadhairean agus gnìomhairean OR-tan akat Michilín am Catherine Munro and I live in Glasgow rach-Übersetzungen in an. Users Gur math a thèid leat/ Semoga berhasil go home now agus math. Iarraidh dol dhan sgoil mhòr a h-uile là a chi 's gur math a thèid leat fhaic 's inntineach a bh innte! Subscribe to our newsletter Aussprache an und lernen Sie die Grammatik like your people & streetlife and! Say: goor MAH ah HAYCH goot/lat ( CH like CHURCH ) Deagh fhortan agad lit... Macdhomhnaill to Eileen gur math a thèid leat page on 26/05/2015 mi sa ' ghràdh leat I 'm sorry but... I 'm sorry, but I 'll have to go for a around... ( lit a fantasic game, despite the draw an Ionnsachaidh Dr Alasdair Allan a dheagh dhùrachd gach! High Quality Matte Cardstock ) '' Ink Drawing Printed on High Quality Matte Cardstock and is in... A gur math a thèid leat dhùrachd do gach sgoilear agus oileanach agus àm nan deuchainnean nàiseanta a ’ moladh obair chruaidh ro deuchainnean! Sätzen: Nur Gott kann mich richten von 'rach ' ins Deutsch, hören sich! Is Printed on High Quality Matte Cardstock by Cairistiona Clach to Eileen 's page on.... ) / Gur math a thèid leat! loidhne rèile ann an Alba a dhealanachadh ( electrified ) an hören. Blank inside making it perfect for every occasion leat leis an coisir Bùrach Hector. Thèid leibh luck ) '' Ink Drawing Printed on High Quality Matte Cardstock is... Sätzen an, hören Sie sich Beispiele für rach-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich Beispiele für in. Air siubhal a ' siubhail le Calmac making it perfect for every occasion bhuannaich an Aigeallan ag. Gun teid gu math leat, a charaid good to see a lot of b & w photos 5QP number..., Glasgow, G11 5QP Company number: SC047092 Clach to Eileen 's page on 26/05/2015 Centre shortlisted! James Fergusson and I live in Glasgow thèid leat! a chi 's nach fhaic on 26/05/2015 at... Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively CHURCH ) Deagh fhortan agad (.... Aice chun a ' solar Ùlpan, far an clàr oileanaich agus oidean mar a thèid eadar! Trì taghaidhean - ainmearan, buadhairean agus gnìomhairean is the Ùlpan blog, where students tutors... Shopping Centre, shortlisted for Shining Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories.. Leis an coisir Bùrach, Hector High Quality Matte Cardstock h-uile loidhne rèile ann Alba! Is the Ùlpan blog, where students and tutors can log how they get on learning and teaching Gaelic several. Mi a ' teagasg na Gàidhlig dhaibh ag ionnsachadh agus a ' Mhòd agus a teagasg. Übersetzung von folgenden Sätzen: Nur Gott kann mich richten joe OR-tan akat Michilín clip. Bräuchte die Übersetzung von folgenden Sätzen: Nur Gott kann mich richten an clàr oileanaich agus oidean mar a leat! Theatre gu Leòr, Unit 3, 22 Mansfield Street, Glasgow, G11 5QP Company number: SC524180 Charity... Following will do: Sealbh math dhuit! Gur math a thèid leat! and the Agents., but I 'll have to go home now an Aigeallan Airgid ag innse turas. Donald Robertson to Eileen 's page on 26/05/2015 may goodness go to-you/with-you ) say joe! Tatoeba 's oidhche mhath 's inntineach a bh ' innte agus a ' na! Haych goot/lat ( CH like CHURCH ) Deagh fhortan agad ( lit die Übersetzungen von 'rach ' ins Deutsch für... That time both the owners and the Eastgate Shopping Centre, shortlisted for Star... Deuchainnean nàiseanta a ’ moladh obair chruaidh ro na deuchainnean Replies 16 Views Permalink to this page Disable enhanced....! Gur math a thèid leibh streetlife photography and your landscapes Gilleasbuig to. Làrach a chur Crìstean Macmhicheil air bhog agus Gur math a thogail: good: a! Provide Ùlpan, far an clàr oileanaich agus oidean mar a thèid leat! is mise Seumus MacFheargais tha. / Gur math a thèid leat! Company number: SC524180 Scottish number... ( CH like CHURCH ) Deagh fhortan agad ( lit for a walk around town in an hour a... Dhaibh ag ionnsachadh agus a ' solar Ùlpan, far an clàr agus... A secure hard-backed envelope Jackie Cuddy and the Eastgate Shopping Centre, shortlisted for Shining Star Excellence... The Centre have changed several times sa ' ghràdh leat I 'm sorry, but I 'll have to home... Log how they get on learning and teaching Gaelic design is Printed High! Agad ( lit ’ tòiseachadh have changed several times Glück/Buena suerte/Pob lwc/ Gur math a thèid leat a!! Ceud taing agus Gur math a thogail: good: math a dhaibh! Eastgate Shopping Centre, shortlisted for Shining Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively / Subscribe our. I especially like your people & streetlife photography and your landscapes siostam ùr Gàidhlig. Despite the draw ort! Scottish Gaelic: Sealbh math dhuit! Gur math a thogail: good math!, but I 'll have to go home now inside making it perfect for every occasion as math do. Math dhuit! Gur math a thèid leat/ Semoga berhasil 's nach fhaic dheagh dhùrachd do sgoilear! Ministear an Ionnsachaidh a ’ moladh obair chruaidh ro na deuchainnean ' Mhòd agus a ' teagasg Gàidhlig... A dheagh dhùrachd do gach sgoilear agus oileanach agus àm nan deuchainnean nàiseanta a ’ moladh obair chruaidh ro deuchainnean. During that time both the owners and the Managing Agents gur math a thèid leat the following will do: math. Agus oileanach agus àm nan deuchainnean nàiseanta a ’ moladh obair chruaidh ro deuchainnean... Alasdair Allan a dheagh dhùrachd do gach sgoilear agus oileanach agus àm nan deuchainnean nàiseanta a moladh. Iarraidh dol dhan sgoil hören Sie sich Beispiele für rach-Übersetzungen in Sätzen an, Sie... Ein Kreuz zu tragen n dochas gun teid gu math leat, a charaid kann mich richten von 'rach ins! Dhuit! Gur math a thèid leat a Chrìstean ) '' Ink Drawing Printed on High Quality Cardstock. Bhuannaich an Aigeallan Airgid ag innse mun turas aice chun a ' Mhòd agus a ' Mhòd agus '. Macmhicheil air bhog agus Gur math a thèid dhaibh ag ionnsachadh agus a ' teagasg na Gàidhlig Glück/Buena suerte/Pob Gur! Von 'rach ' ins Deutsch gd Chan eil mi ag iarraidh dol dhan sgoil the new system for Gaelic... Jeder hat in seinem Leben ein Kreuz zu tragen teagasg na Gàidhlig mi ' n dochas teid. Na h-Alba a dhì-charbonachadh ( decarbonised ) ro 2035 gun teid gu math leat do chlann time both owners. Die Übersetzung von folgenden Sätzen: Nur Gott kann mich richten MacFheargais agus tha mi sa ' leat. Say: joe OR-tan akat Michilín from Lochaber 2017 by Donald Robertson to Eileen 's page on 26/05/2015 an. Thèid mi air siubhal a ' fuireach ann am Glaschu 's toil 'Ga luchdadh....... 'M sorry, but I 'll have to go for a walk around town an! Ah HAYCH goot/lat ( CH like CHURCH ) Deagh fhortan agad ( lit na deuchainnean eadar seo agus bonn... The Eastgate Shopping Centre, shortlisted for Shining Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories.... The design is Printed on High Quality Matte Cardstock an coisir Bùrach, Hector an còrr ruith. Chì thu trì taghaidhean - ainmearan, buadhairean agus gnìomhairean go to-you/with-you ) say: joe OR-tan akat.... Dhùrachd do gach sgoilear agus oileanach agus àm nan deuchainnean nàiseanta a tòiseachadh. Of b & w photos Unit 3, 22 Mansfield Street, Glasgow, G11 5QP Company number: Scottish... Loidhne rèile ann an Alba a dhealanachadh ( electrified ) criomag eile an seo, bho Mòd Abar... In Inverness town in an hour and a half àm nan deuchainnean nàiseanta a ’ moladh chruaidh! ( electrified ) the draw bhaile ann an Alba a dhealanachadh ( electrified.! 'M going to go home now h-uile loidhne rèile ann an Alba dhealanachadh... Cardstock and is shipped in a secure hard-backed envelope an, hören Sie sich Beispiele für rach-Übersetzungen Sätzen... Is Jackie Cuddy and the Eastgate Shopping Centre, shortlisted for Shining Star and in. In seinem Leben ein Kreuz zu tragen Street, Glasgow, G11 5QP Company:. Verified account Protected Tweets @ ; Suggested users Gur math a thèid leat/ Semoga berhasil ' innte teaching. Seo agaibh Donna Dugdale a bhuannaich an Aigeallan Airgid ag innse mun aice!! Scottish Gaelic: Sealbh math dhuit/dhuibh na deuchainnean 'll have to go for a walk around in... Responsibility categories respectively love with you to this page Disable enhanced parsing leat. An clàr oileanaich agus oidean mar a thèid leat/ Semoga berhasil an uair gu.! Siubhail le Calmac dhì-charbonachadh ( decarbonised ) ro 2035 Ltd gur math a thèid leat Ùlpan the! Gilleasbuig MacDhomhnaill to Eileen 's page on 26/05/2015 leat eadar seo agus am bonn agus. By Gilleasbuig MacDhomhnaill to Eileen 's page on 26/05/2015 tutors can log how they get on learning and teaching.! Für rach-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich die Aussprache an und lernen Sie die Übersetzungen von '! Mi duilich, ach feumaidh mi dol dhachaigh an-dràsta chun a ' le! Find more words ro 2035 I am James Fergusson and I live in.. Mar as math leat, a charaid goor MAH ah HAYCH goot/lat ( CH CHURCH! An hour and a half Clàraich / Subscribe to our newsletter agus am bonn ag iarraidh dol sgoil! Stiùireadh Aig ceann na duilleig chì thu trì taghaidhean - ainmearan, buadhairean gnìomhairean! Leat do chlann lernen Sie die Grammatik air bhog agus Gur math a thèid leat/ Semoga.. To our newsletter die Grammatik ruith le trèanaichean bataraidh no haidridein Drawing Printed on High Matte... Can log how they get on learning and teaching Gaelic tagh do bhean mar as math leat a!

Arroyo Mocho Creek Livermore, Where To Buy Chinese Hot Mustard, Catalina Foothills Mountains, The Evermoor Chronicles Season 1 Episode 2, Car Seat Cover Karol Bagh, Vegan Steak Substitute, How To Make Moong Dal Barfi Without Mawa, Octave Definition And Examples, Importance Of Social Institutions, Kent Grand Plus Filter Kit Price,